Kristoffer G_5932.JPG
Henrik B_5874.jpg

Henrik Breitholtz
Utvecklingschef
förnamn.efternamn@nordiskfilmtv.com

Bo L_5837.jpg
Maria J_5933.jpg

Maria Joelsson
Produktionschef
förnamn.efternamn@nordiskfilmtv.com

Carl Johan_5800.JPG

Carl-Johan Sjöö
Programchef
förnamn.efternamn@nordiskfilmtv.com

Maria Ulricson
Kontorsansvarig
förnamn.efternamn@nordiskfilmtv.com

JOhn M_5825.JPG
Lotta L_5913.JPG

Lotta Larsson
Exekutiv Projektledare/Produktionschef
förnamn.efternamn@nordiskfilmtv.com

Åsa R_5958.jpg

Åsa Rönn
Producent/Exekutiv Producent
förnamn.efternamn@nordiskfilmtv.com

Nordisk Film TV AB

Besöksadress:
Katarinavägen 19
116 45 Stockholm
Sverige

Postadress:
Nordisk Film TV AB
Box 380 62
100 64 Stockholm

 

Nordisk Film TV-produktions allmänna policy för hantering av personuppgifter
Nordisk Film TV-produktion AB värnar om den personliga integriteten för dig som besöker eller skickar e-post via våra webbplatser, plattformar i sociala medier eller på annat sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi kan komma att samla in och behandla dina personuppgifter i samband med att du kontaktar oss eller vi dig.
Vi behandlar personuppgifter om dig som leverantör, kund, besökare av vår webbplats och kanaler i sociala media, sökande till olika tjänster hos oss eller som sökande till våra produktioner. För det fall du tecknat avtal eller för diskussioner i syfte att teckna avtal med oss kan detta avtal innehålla specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling och dessa ska äga företräde framför denna allmänna integritetspolicy.  
Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?
När du kommunicerar med oss genom att skicka e-post eller besöka vår webbplats eller sociala kanaler kan vi komma att behandla dina personuppgifter enligt följande, beroende på vilka personuppgifter du lämnar till oss:
 • E-postadress i syfte att kommunicera med dig
 • Förnamn och efternamn i syfte att kommunicera med dig
 • Adress i syfte att kommunicera med dig
 • Telefonnummer i syfte att kommunicera med dig
 • CV/personligt brev i syfte att göra urval för eventuellt uppdrag eller anställning
Känsliga uppgifter
Vi ber dig att inte skicka några känsliga uppgifter (uppgift om etniskt ursprung, politisk åsikt, sexuell läggning, hälsotillstånd eller kriminell bakgrund) till oss om inte detta särskilt efterfrågats.
På vad grundar vi rätten att behandla dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, i enlighet med samtycke från dig och för att besvara och föra kommunikation med dig då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, till exempel om du ansöker om en tjänst hos oss eller på annat sätt självmant har kontaktat oss. I det fall samtycke för behandling av dina personuppgifter krävs kommer vi att be dig om sådant samtycke.
Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?
De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att delas med någon tredje part utanför Nordisk Film TV-produktion AB eller bolag i samma koncern. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner. Endast personal och uppdragstagare hos Nordisk Film TV-produktion AB samt andra bolag i samma koncern som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ditt samtycke har tillgång till uppgifterna. Nordisk Film TV-produktion AB har även vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust och obehörig åtkomst.
Hur länge vi sparar dina uppgifter beror på varför du lämnat dem. Uppgifter som behandlas för att fullgöra ett avtal sparar vi så länge som krävs för att syftet med avtalet ska kunna uppfyllas. Uppgifter du skickar till oss i samband med en rekrytering sparar vi tills rekryteringen är avslutad och därefter i upp till två år för att vi ska kunna kontakta dig om eventuella kommande tjänster. Om du spontant ansöker om en tjänst hos oss sparar vi dina uppgifter i två år från att du skickat in dem, för att du ska ha möjlighet att vara med i urvalet för kommande tjänster.
Du kan närsomhelst kontakta oss och begära att vi raderar de personuppgifter vi sparat.
Dina rättigheter
Det är Nordisk Film TV-produktion AB, 556508-6278, Box 38062, 100 64 Stockholm som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Du har rätt att skriva till Nordisk Film TV-produktion AB och få veta vilka uppgifter som finns om dig och få sådan information utan kostnad en gång per kalenderår.
Du kan närsomhelst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera personuppgifter som vi inte har rätt att behandla med stöd av ovan angivet ändamål. Vi är även skyldiga att på begäran rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Om du är missnöjd med hur Nordisk Film TV-produktion AB behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för Nordisk Film TV-produktion AB:s personuppgiftsbehandling.
Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Nordisk Film TV-produktion AB på maria.joelsson@nordiskfilmtv.com eller per brev till adresserna ovan.
 

Privacy and Cookie Policy
Introduction
This Privacy and Cookie Policy (hereafter “Policy) explains the collection and processing of personal data and the use of cookies on this website, as well as your rights as a user of this website and how to contact us. The website is operated by Nordisk Film TV - produktion AB with org.nr.556508-6278, Box 38062, 100 64 Stockholm, hereafter “we” or “us”.
We are committed to protecting your privacy and honoring the integrity of your personal data. We do not sell any information collected through this site to others. To the extent we collect and process personal data, this is done in accordance with relevant data privacy legislation, including the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR).
By accepting this Policy and through the continued use of our website, you consent to the terms in this Policy. This Policy may updated. This Policy was last updated on 4. April 2018.
Processing of Personal Data
To the extent that we process personal data, we follow these principles:
 • The processing shall be lawful, fair, transparent and proportionate to the purposes for which the data is collected.
 • Your personal data are collected for specified, explicit and legitimate purposes.
 • The personal data collected from you shall be accurate and updated, as well as adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed.
 • The personal data collected shall be kept in a form which does not allow you to be identified for any longer than what is necessary for the purposes for which the data was collected.
 • We have established appropriate technical and organizational security measures, including protection against unauthorized or unlawful processing, accidental loss, destruction or damage.
When you use this website, we may collect and use your personal data for the purposes of optimizing your user experience, enhancing the website’s security, improving the performance of the website and running statistics.
The categories of personal data collected may be: IP address, your geographic location, and other personal data you provide to us by using this website.
Your Rights
As a user of our website and to the extent that we might process your personal data, you have rights concerning this data in accordance with the GDPR and local law.
As a user of our website, you may revoke your consent to processing of your personal data at any time. If you do not revisit our website within a reasonable time and a the most within 12 months, this consent is deemed revoked and your personal data is either deleted or fully anonymized. You may also revoke your consent by sending us an email at Maria.joelsson@.nordiskfilmtv.com
As a user of our website you have the right to request access to your personal data in accordance with the GDPR Article 15, rectification of your personal data in accordance with the GDPR 16,erasure of your personal data in accordance with the GDPR Article 17 or restriction of processing concerning yourself in accordance with the GDPR Article 18.
Cookies
A cookie is a small piece of information sent by a web server to a web browser, which enables the server to collect information back from the browser. We use cookies for multiple purposes.
 • For statistical purposes, to see how many users we have and which parts of the website they visit. We collect information such as geographic location, type of web-browser etc. so we customize our website to give the user a more personalized experience.
 • For technical purposes and ensure the full functionality of the site we register whether the user is logged into our system or not.
It is possible to switch off cookies by adjusting your browser settings. Turning cookies off may result in a loss of functionality when using our website.
For more information about our use of third party cookies, please visit:
Security
We have implemented appropriate technical and organizational security measures to ensure that our processing of data is secure, whether it be your personal data or other data.
Our organizational measures consist of established internal control systems and routines that all personnel that are authorized to process data on our behalf must abide by. We have also entered into data processor agreements in accordance with the GDPR with all our subcontractors which process personal data on our behalf. We furthermore require that these subcontractors implement appropriate technical and organizational security measures, such as using encryption when sending data.
Our technical security measures, such as pseudonymisation, anonymisation and encryption, where applicable, help ensure that data are kept secure. We have also implemented measures to ensure the ongoing confidentiality, integrity, availability and resistance of our processing systems. These systems and services are regularly tested and assessed to evaluate the effectiveness of our implemented measures.
Contact information
If you have any requests concerning your personal data or any inquiries regarding this policy statement, please contact us at: Maria.joelsson@nordiskfilmtv.com